Thanh Toán Chuyển Khoản Trong Nước

Quý khách vui lòng chuyển khoản qua ngân hàng trong phần “Nội dung thanh toán”, Quý khách ghi rõ mã đơn hàng cần thanh toán hoặc số điện thoại đã dùng đặt hàng (Mã đơn hàng hoặc Số điện thoại).

Sau khi thanh toán Quý khách vui lòng gọi điện: 0989 999 877 hoặc gửi thông báo vào email thanhtoan@oneviet.vn để chúng tôi hoàn tất đơn hàng cho Quý khách ngay lập tức.

Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam – VietComBank chi nhánh Thanh Hóa

Chủ tài khoản: Nguyễn Hữu Hiền

Số tài khoản: 0041001142312

Ngân hàng Đông Á – DongABank Chi nhánh Đà Nẵng

Chủ tài khoản: Nguyễn Hữu Hiền

Số tài khoản: 0101646671

Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn Agribank – Chi nhánh Sầm Sơn

Chủ tài khoản: Nguyễn Hữu Hiền

Số tài khoản: 3590205087216

Ngân hàng Công thương Việt Nam VietinBank – Chi nhánh Đà Nẵng

Chủ tài khoản: Nguyễn Hữu Hiền

Số tài khoản: 108004422748

Ngân hàng Kỹ thương Việt Nam Techcombank – Chi nhánh Đà Nẵng

Chủ tài khoản: Nguyễn Hữu Hiền

Số tài khoản: 19020857922011

Ngân hàng Việt Nam Thịnh vượng VPBank – Chi nhánh Sầm Sơn

Chủ tài khoản: Nguyễn Hữu Hiền

Số tài khoản: 114552585

Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Nam Á – Chi nhánh Đà Nẵng

Chủ tài khoản: Nguyễn Hữu Hiền

Số tài khoản: 40200013808566

Ngân hàng Á Châu – ACB chi nhánh Đà Nẵng

Chủ tài khoản: Nguyễn Hữu Hiền

Số tài khoản: 4214945800157760

Ngân hàng Thương mại cổ phần An Bình – Chi nhánh Đà Nẵng

Chủ tài khoản: Nguyễn Hữu Hiền

Số tài khoản: 0071007654067

Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam – VietComBank chi nhánh Thanh Hóa

Chủ tài khoản: Nguyễn Hữu Hiền

Số tài khoản: 0041001142312

Ngân hàng Đông Á – DongABank Chi nhánh Đà Nẵng

Chủ tài khoản: Nguyễn Hữu Hiền

Số tài khoản: 0101646671

Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn Agribank – Chi nhánh Sầm Sơn

Chủ tài khoản: Nguyễn Hữu Hiền

Số tài khoản: 3590205087216

Ngân hàng Công thương Việt Nam VietinBank – Chi nhánh Đà Nẵng

Chủ tài khoản: Nguyễn Hữu Hiền

Số tài khoản: 108004422748

Ngân hàng Kỹ thương Việt Nam Techcombank – Chi nhánh Đà Nẵng

Chủ tài khoản: Nguyễn Hữu Hiền

Số tài khoản: 19020857922011

Ngân hàng Việt Nam Thịnh vượng VPBank – Chi nhánh Sầm Sơn

Chủ tài khoản: Nguyễn Hữu Hiền

Số tài khoản: 114552585

Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Nam Á – Chi nhánh Đà Nẵng

Chủ tài khoản: Nguyễn Hữu Hiền

Số tài khoản: 40200013808566

Ngân hàng Á Châu – ACB chi nhánh Đà Nẵng

Chủ tài khoản: Nguyễn Hữu Hiền

Số tài khoản: 4214945800157760

Ngân hàng Thương mại cổ phần An Bình – Chi nhánh Đà Nẵng

Chủ tài khoản: Nguyễn Hữu Hiền

Số tài khoản: 0071007654067